Halı Üretiminde Ne Durumdayız?

Tuft halı konstrüksiyonu, önceden dokunmuş bir zemin dokuması üzerine tuft ipliklerinin dokunması ile oluşur. Kullanılan zemin dokuması genellikle jüt veya sentetik elyaflardan oluşan çuval bezi benzeri bir kumaştır.

Bu teknik duvardan duvara halıların üretiminden kişiye özel halılara kadar geniş bir yelpazeyi kapsar.

Ülkemizin tüfte halı ihracatında 2011-2019 yılları arasında değer bazında hep artış yaşanmıştır. 2019 yılında bir önceki yıla göre tüfte halı ihracatımız değer bazında %15,5 oranındaki artışla yaklaşık 346 milyon dolara yükselmiştir.

Ülkeler bazında tüfte halısı ihracatımız incelendiğinde ise; en fazla tüfte halı ihraç ettiğimiz ülkeler İngiltere, Irak, ABD ve Libya olarak sıralanmakta olup, söz konusu ülkelerin tüfte halı ihracatımızdan aldıkları paylar ise sırasıyla; %19,9, %12,9, %10,3 ve %8 düzeyindedir.

Ülkemizin tüfte halı ithalatı dalgalı bir seyir izlemekte olup, tüfte halı ithalatımız 2019 yılında 2018 yılına göre %1,7 oranında azalarak 27,6 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

Ülkeler bazında tüfte halı ithalatımız incelendiğinde ise; en fazla ithalat Hollanda, Belçika ve Sırbistan’dan yapılmış olup, söz konusu ülkelerin tüfte halı ithalatımızdan aldıkları paylar ise sırasıyla; %33,4, %15 ve %11,9 düzeyindedir. Anılan ülkelerden yapmış olduğumuz tüfte halı ithalatı, toplam sektör ithalatımızın yaklaşık %60’ ını oluşturmaktadır.

Makine halısı ihracatımız uzun yıllardan beri artış gösteren sektörlerimiz arasında yer almaktadır. Makine halısı ihracatı, 2011 yılından itibaren 2014 yılına kadar artış göstermiştir. Ancak 2015 yılında bir önceki seneye oranla değer bazında %14,8 oranında azalarak 1,7 milyar dolar civarında gerçekleşmiştir. 2016 yılında ise makine halısı ihracatı 5% oranında düşüş ile 1,6 milyar dolar olarak kaydedilmiştir. 2018 yılına gelindiğinde Türkiye’nin makine halısı ihracatı %3,7 oranında artarak 1,9 milyar dolar değerinde gerçekleştiği gözlemlenmektedir. 2019 yılında %11,3 oranında artan makine halısı ihracatı 2,1 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.

Ürünler itibariyle makine halısı ihracatımız değerlendirildiğinde ise; en önemli ihraç ürün grubunun 5702 GTİP kodlu “dokuma makine halıları” olduğu gözlemlenmektedir.

Makine halısı ihracatımızda en önemli pazarımız aşağıdaki tablodan da görüleceği üzere 614 milyon dolarlık ihracat tutarı ve % 28,9’lik pay ile ABD’dir. Makine halısı ihracatımızda ilk 10 ülkenin toplam payı %86 dolayındadır. 2019 yılında ülkeler bazında makine halısı ihracatımıza bakıldığında en fazla ihracat gerçekleştirdiğimiz ilk 10 ülke içerisinde Libya, en fazla ihracat artışı gerçekleştirdiğimiz ülke olarak dikkat çekmektedir.

2019 yılında Libya’ya makine halısı ihracatımız %73,7 oranında artarak yaklaşık 84 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.

İthalat:  Yıllar itibariyle makine halısı ithalatımız dalgalı bir seyir izlemektedir. 2018 yılında halısı ithalatımız, değer bazında bir önceki seneye göre %12,5 oranında gerileyerek 19 milyon dolar düzeyinde gerçekleşmiştir. 2019 yılında ise bir önceki yıla göre %4,4 gerileyerek 18 milyon dolar seviyesinde gerçekleşmiştir.

Ürün bazında incelendiğinde ise, en fazla ithalat yaptığımız ürün grupları numaralı “dokuma makine halıları”, “keçeden halılar” ve “diğer halılar ve yer kaplamaları” olarak sıralanmaktadır.

2019 yılında dokuma makine halıları ithalatımız değer bazında %2,8 oranında artarak yaklaşık 13,2 milyon dolar, keçeden halılar %16,8 oranında gerileyerek 3 milyon dolar, diğer halılar ve yer kaplamaları ise %21,1 oranında gerileyerek 2,2 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.

Makine halısı ithalatımız ülkesel bazda incelendiğinde, sırasıyla Bulgaristan (%27), Hindistan (%14,7) ve İtalya (%7) gelmekte olup, bu üç ülke makine halısı ithalatımızın %41’ini teşkil etmektedir.

2019 yılında Bulgaristan’dan makine halısı ithalatımız %150,1 oranında artarak 4,9 milyon dolar, Hindistan’dan %33,1 oranında azalarak yaklaşık 2,7 milyon dolar, İtalya’dan ise %25,9 oranında azalarak 1,2 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.

2019 yılında en fazla makine halısı ithalatı gerçekleştirdiğimiz ilk on ülke arasında en fazla gerileme %44,1 oranında gerileme ile Mısır olurken; ithalatımızdaki en fazla artış %485 oranında artış ile İrlanda olmuştur.

2019 yılında en fazla makine halısı ithalatı gerçekleştirdiğimiz ilk on ülke, toplam

makine halısı ithalatımızın yaklaşık %94’ünü oluşturmuştur. 2019 yılında en fazla makine halısı ithalatı gerçekleştirdiğimiz ilk on ülke arasında en fazla gerileme %44,1 oranında gerileme ile Mısır olurken; ithalatımızdaki en fazla artış %485 oranında artış ile İrlanda olmuştur.

2019 yılında en fazla makine halısı ithalatı gerçekleştirdiğimiz ilk on ülke, toplam makine halısı ithalatımızın yaklaşık %94’ünü oluşturmuştur.

Ülkemizin el halısı ihracatı dalgalı bir seyir izlemekte olup, kriz dönemlerinden bağımsız olarak artış ve azalışlar göstermektedir. Türkiye’nin el halısı ihracatı 2011 yılında 175 milyon dolarken, 2018 yılına kadar ihracat sürekli gerilemiştir. 2011 – 2018 yılları arası dönemde Türkiye’nin el halısı ihracatı %71 oranında gerilemiştir.

Aşağıdaki tablodan da görüleceği üzere, 2019 yılında el halısı ihracatımız 2018 yılına göre değer bazında ise %8,4 oranındaki artışla 55 milyon dolara ile yükselmiştir.

Ülkeler bazında el halısı ihracatımız incelendiğinde ise; en fazla el halısı ihraç ettiğimiz ülkeler Japonya, ABD, Almanya ve İtalya olarak sıralanmakta olup, söz konusu ülkelerin el halısı ihracatımızdan aldıkları paylar ise sırasıyla; %30,3, %27,2, %3,8 ve %3,8 düzeyindedir.

2019 yılında Türkiye’nin en fazla el halısı ihracatı gerçekleştirdiği ülke konumundaki Japonya’ ya ihracat %240 oranında artarak yaklaşık 16,7 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.

Bu dönemde Türkiye’nin Libya’ya ihracatındaki artış oranı dikkat çekicidir. Türkiye’nin 2019 yılında Libya’ya ihracatı %250 oranında artarak yaklaşık 827 bin dolar değerinde gerçekleşmiştir.

En fazla el halısı ihracatı gerçekleştirdiğimiz ilk on ülke içerisinde 2019 yılında ihracatımızda en fazla gerileme olan ülkeler ise %37,4 oranında gerileme ve 771 bin dolar değerinde ihracatla Hollanda olmuştur.

Ülkemizin el halısı ithalatı dalgalı bir seyir izlemekte olup 2012 yılından itibaren, ihracata benzer şekilde düşüşler gözlenmektedir. Diğer yandan, 2019 yılında sektör ithalatı değer bazında %31,7 oranında artarak 7,5 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.

Ülkeler bazında el halısı ithalatımız incelendiğinde ise; en fazla ithalat Hindistan, BAE ve Pakistan’dan gerçekleştirilmekte olup, söz konusu ülkelerin el halısı ithalatımızdan aldıkları paylar ise sırasıyla; %27,3, %24,9 ve %20,7 düzeyindedir. Anılan ülkelerden gerçekleştirmiş olduğumuz el halısı ithalatı, toplam el halısı ithalatımızın %80’ini oluşturmaktadır.


© 2021 All Rights Reserved. Designed by Mix Chemical Products