Dünya'da Halı Kullanımı Ne Durumda?

Dünya makine halısı ithalatı, 2010 yılında dünya ekonomik verilerinde görülen nispi iyileşme sonrasında toparlanmaya başlamış ve 2017 yılında, bir önceki yıla oranla %12,1 oranında bir artışla 6,5 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.

Birleşmiş Milletler kaynaklı Trademap istatistiklerine göre, dünya makine halısı ithalatında ABD, Almanya, Japonya, İngiltere ve Irak öne çıkan ülkeler olarak yer almaktadır. Söz konusu 5 ülkenin dünya makine halısı ithalatının %44’üne hâkim olduğu görülmektedir.

Dünya makine halısı ihracatında önde gelen ülkeler ise Türkiye, Çin, Hindistan, Belçika ve İran’dır. Türkiye tek başına pazarın %26,4’ünü elinde bulundurmaktadır. Türkiye’nin hemen ardından gelen Çin ise %18,4’lük pazar payına sahip bulunmaktadır. Dünya el halısı ithalatı, 2009 yılında yaşanan küresel kriz nedeni ile ciddi bir oranda düşüş gösterse de izleyen yıllarda toparlanmıştır. Dünya sektör ithalatı, 2017 yılında %2,3 oranında azalarak 1,1 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.

Dünya el halısı ihracatının 2017 yılı itibariyle %24,6’sını İran, %23,8’ini Hindistan, %16,6’sını Mısır, %5,6’sını Çin ve %4,2’sini Pakistan gerçekleştirmiştir. Söz konusu beş ülke, dünya el halısı ihracatının %75’ini gerçekleştirmektedir.

Dünya el halısı ve kilim üretimi ve ihracatı genellikle Hindistan, Çin, İran, Pakistan, Türkiye, Nepal ve Tibet tarafından yapılmaktadır. Dünya el halısı ve kilim pazarı çoğunlukla İranlı, Çinli ve Pakistanlı üretici/ihracatçıların kontrolünde bulunmaktadır.

Söz konusu ülkelerin dünya el dokuması halı ve kilim pazarına hâkim olmalarının sebepleri:

 

- İthalatçı ülkelerdeki dağıtım kanallarının, depolarının ve perakende ağının büyük çoğunluğuna sahip olmaları,

- Bu dağıtım kanallarında kendi ülkelerinin ürünleri dışında ürünleri satmamaları,

- Bu ürünlerde en fazla maliyet kalemini oluşturan işçilik giderlerinin bu ülkelerde oldukça düşük olması nedeniyle ürünleri dünya pazarına düşük fiyatla sunabilmeleri,

- Devletin bu ülkelerde el dokuması halı ve kilim sektörü için toparlayıcı ve koordine edici rolünün etkisi,

- Bu ülkelerin uzun yıllardır ürünleri için batı pazarlarında oluşturdukları güçlü imaj olarak sıralanabilir.


© 2021 All Rights Reserved. Designed by Mix Chemical Products