Halı'da Üretim Standardı Var Mıdır?

Farklı Yer Yönerge Etiketleri TSE’ye göre sınıflandırılmış halıları tanımlar. Bu etiketlerde halının sınıfına uygun kurulum ve kalite standartlarına göre ayrılır, örnek olarak kaliteli bir ürün “yoğun trafik” koşulları gösterilir. İki tür yer yönerge etiketi vardır. Konut kullanımı sınıfında bulunan bir halıda mavi etiket bulunur ve kurumsal kullanım sınıfında bulunan halılarda ise kırmızı etiket bulunur. Her iki kullanım sınıfında da bulunan halılar ise her iki etiketi birlikte taşır.

Konut ve kurumsal kullanım klasmanları “hafif, orta, ağır ve ekstra ağır” olarak da kendi arasında ayrılır.
AR-GE çalışmalarında bulunan Halı ve Duvardan Duvara Halı üreten fabrikalar, Tesisleri içerisindeki bulundurmak zorunda oldukları laboratuvarlarında bilincinde olarak ürettikleri ürünleri TSE’ye göre sınıflandırarak aşağıdaki alanlarda asgari üretim ve performans kriterlerini yerine getirmesi gerekir:

Renk sağlamlığı: Asgari kriterlerin Standart renk sağlamlığı testinde yerine getirilmesi gerekir.
– Islanma durumunda sağlamlığı TSE 2001.4.8’e göre test edilir.
– Renk sağlamlığı: (şampuan solüsyonu)  TSE 2001.4.8.
– Işığa maruz kalma durumunda sağlamlık: TSE 1006 BO2.

Çekilebilir Madde ( TSE 2001.3.4): Doğal yün yağlarının kalıntıları veya üretim sırasında iplik ve elyaflara uygulanan yağların işlenmesinden sonra artık yağlar bulunabilir. Çekilebilir madde testi hallının iplerindeki yağ oranının maksimum değerleri geçip geçmediğini kontrol eder. Kirlenmeyi en aza indirgemek için çekilebilir maddeyi minimum değerde tutmak çok önemlidir.

Halı Tüyü Tespiti ( TSE 2111.15): Newton  cinsinden  halının üzerindeki  tüy öbeğini yerinden çıkarmak için gerekli güç miktarını ölçer. Test ayakkabı  tokaları  ve  sandalye  ayakları  gibi  nesneler  tarafından halının tüyleri üstünde sürtünme ve çekilme etkilerini tekrar eder.
Bağ Şiddeti (arka dokular arasında) Newton cinsinden ( TSE 2111.16) tafting halılar için sağlam bir zemin oluşturan birincil ve ikincil destek dokularını ayırmak için gereken gücün miktarını ölçer.
İplik Bükülmesi: Kesiksiz ince telli naylon iplik için minimum iplik bükülme seviyelerinin yakalanması gerekir. Tüy öbeklerinin dik durmasını sağlamak için bükülme seviyeleri kesik tüylü halılarda önemlidir.
Böcek Mukavemeti: %100 yün veya içinde yün olan halılar halı güvesi ve halı böceğine karşı özel muameleden geçirilmelidir. Woolmark yapılması gereken özel işlemleri ve oranları belirler.
Yüzey Tüyü Kütlesi (TSE 2111.4) gram cinsinden m2’ye düşen kullanılabilir halı ipliğinin ağırlığını ölçer. Ölçülen Yüzey Tüyü Kütlesi yapım yoğunluğu faktörlerini belirleme hesaplamalarında kullanılır. Halının dokuması ne kadar “sıksa” halı o kadar iyi performans gösterecektir. Ancak, tüy ağırlığı sıklıkla karıştırılmamalıdır.

Öbek Sıklığı (TSE 2111.9) birim alan başına düşen halı ipliği öbeklerinin sayısını ölçer  ve hesaplamalarında diğer bir sıklık ölçüsü olarak kullanılır.

Tüy Kalınlığı (TSE 2111.5) halının kullanılabilir tüy yüksekliğinin ölçümüdür. Elde edilen rakam ACCS sıklık hesaplamaları ve Dinamik ve Statik Yükleme hesaplamaları için de gereklidir.

Dinamik Yükleme ( TSE 2111.2) halının Dinamik Yükleme makinesi tarafından bin darbeye maruz kalmasını sağlar ve bu işlemin ardından eski halini almasına izin vermeden halının tüylü üst kısmı yeniden ölçülür TSE onaylı bir halının minimum performans seviyelerine ulaşması gerekir ve iyi performans gösteren halılar TSE  tarafından tespit edilir.

Statik Yükleme ( TSE 2111.14) halı üzerinde 24 saat süreyle ağır bir yük bulunduktan sonra halıda meydana gelen kalınlık kaybını ölçer. Bu test ağır bir mobilyanın çarpma etkisini yaratmak için kullanılır. Minimum sonuçların alınması gerekir ve daha iyi performans gösteren halılar TSE tarafından belirlenir.

Yanıcılık ( TSE 2404/TSE 2111.18): TSE onaylı tüm halıların temel bir yanıcılık testinden geçmesi gerekiyor. Halı örneği üzerine methanamine tableti yerleştirilir ve bir süre sonra halının yanma davranışı ölçülür. Bu test halının ateş almasına neden olacak bir ateş kaynağının etkisini yaratmak için kullanılır ve test edilen halılar üzerinde 8 kez denenir.

Hızlandırılmış Aşınma Testi

(Hexapod Tumbler IWS247/251/284): Aşındırıcı ayak trafiğinin etkisini canlandırmak için örnek halı üzerinde çivili ağır bir kütle yuvarlanır. Test sırasında, içinde 6 çivili ağırlık bulunan çember örnek halının üzerinde gezdirilir. Çember ilk önce 1,500 ve sonra 8 bin kez çevrilir ve renk ile doku değişiklikleri testten geçirilmeyen halı örnekleriyle karşılaştırılarak tespit edilir.

Duvardan Duvara Halı, Halıfleks, Bukle halı, Dokuma Halı yada diğer halıların hepsinde aranması gereken TSE onaylı halıların minimum 1 yıllık TSE garantisi taşır.

TSE testinden geçmiş daha uzun ömürlü ürünlerde 2 -3 yıl veya 5- 10 yıl gibi garanti süresi bulmak mümkündür. Türk Standardlarına Uygunluk Belgesi; Türk Standardı bulunan konularda, İmalata Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanmış firmaların söz konusu ürünlerinin ilgili Türk Standardına uygunluğunu belirten ve aktedilen sözleşme ile TSE Markası kullanma hakkı verilen firma adına düzenlenen ve üzerinde TSE Markası kullanılacak ürünlerin ticari Markası, cinsi, sınıfı, tipi ve türünü belirten, geçerlilik süresi olan belgedir.

TSE Markası; üzerine ve/veya ambalajına konulduğu ürünlerin ilgili Türk Standardına uygun olarak imal edilip piyasaya arz edildiklerini belirten ve akdedilen sözleşme çerçevesinde kullanılabilen, 556 sayılı Markaların Kullanılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre beş ayrı tipte tescil edilen monogramlardır.

TS işareti ve yanında yer alan sayı tek başına iken (TS 4600 gibi), mamulün Türk Standardına uygun üretildiğine dair üreticinin beyanını ifade eder. Türk Standardları Enstitüsü tarafından herhangi bir garanti söz konusu değildir.

Türk standartları enstitüsü tarafından belirlenmiş 60 adet halı üretim standardı mevcuttur.


© 2021 All Rights Reserved. Designed by Mix Chemical Products