Halı'nın Kalitesini Etkileyen Faktörler Nelerdir?

Kalite,  belirlenen şartlar  altında  ve  belirlenen  bir  zaman  süresi  içinde  istenilen fonksiyonları  yerine  getirebilme  kabiliyetidir.  Bu  bakımdan  ürünün  yapısal özellikleri  önem  sıralamasında  ilk  sıraya  yerleşmektedir.  Çünkü  kullanıcının  bir  halıda bulunmasını  isteyeceği  akustik  yalıtım,  konfor,  termal  yalıtım,  görünüm,  dayanıklılık ve güvenlik  gibi  özelliklerin  arka  planında  halının  sahip  olduğu  yapısal  özellikler  belirleyici olacaktır. Bu özellikleri şu şekilde sıralayabiliriz:

 1. Hammadde Özellikleri
 2. Lif çapı

Tutum, kabarıklık, esneklik için elyaf çapı değişimi

Kesitteki  elyaf  sayısı  iplik  numarasına  bağlıdır. 

Elyaf  inceldikçe numara büyür.

İplik numarası kalınlaştıkça önemini kaybeder.

Çaptaki elyaf sayısı arttıkça iplik kalitesi düzelir.

 

 1. Lif uzunluğu

Elyaf uzun oldukça iplik mukavemeti artar.

İplik kabarıklığı elyaf kısaldıkça artar.

Çok kısa elyaf ipliği tüylendirir.

Elyaf uzunluğu arttıkça lifin diğer lifler arasından kayması güçleşir ve elastikiyeti azalır.

 

 1. Lif kıvrımı

Kıvrım randımanı düşürebilir ama kabarıklığı sağlar.

Yaylanma için önemlidir.

Elyaf inceldikçe kıvrım artar.

 

 1. Renk

Mamulün rengi elyafın rengine bağlıdır. Bozuk renk imalatçıyı koyu renklere iter.

 

 1. İlme iplik özellikleri
 2. Hav materyalinin cinsi ve niteliği

Çok yoğun yapılarda yarı-kamgarn iplik kullanmak gerekir. Daha az yoğun yapılarda hacimli özellikleri nedeni ile sthraygarn iplik kullanmak gerekir.

 1. Üretim yöntemi
 2. Hav biçimi
 3. Hav ağırlığı

Halının birim alanı içinde kalan havın ağırlığıdır.

 1. Hav yüksekliği

Havın doğrudan doğruya metal şerit ile ölçülen uzunluğudur.

 1. Hav yoğunluğu

Halı yüzeyindeki havın standart ağırlık altında, kütlesinin hacmine oranıdır.

 

 1. Zemin doku

İlmelerin sağlam bir biçimde tutulabilmeleri ve boyutsal stabilizenin sağlanabilmesi için çok önemlidir.

 

 1. İkinci taban ve alt yaygı

Tufting halılarda kullanılır. Sonradan yapıştırılabildiği gibi, halı ile de üretilebilir.

 

 1. Desen ve renk sayısı
 2. Diğer kalite kriterleri
 3. Örtücülük

Hav materyallerinin niceliği

Halı yapısı ve Yoğunluk/hav yüksekliği en önemli etkenlerdir.

 1. Üst yüzey görünümü

Tip, bukle, velur ya da başka çeşit olması

Boyama biçimii, iplik boyama, parça boyama ve baskı en önemli

görünüm etkenleridir.

 1. Tutum

 Halı yapısı ve Kıvrım Büküm

 1. İplik inceliği

Lif inceliği İpliğin sonradan gördüğü işlemler


© 2021 All Rights Reserved. Designed by Mix Chemical Products